ANBI

 

VERENIGING GREEN SCHOOL HAITI

 

Fiscaalnummer: 8224 82 332

 

Contactgegevens

 

 

 

Beloningsbeleid

 

Er worden geen vergoedingen voor werkzaamheden uitgekeerd aan bestuursleden en leden.

 

Doelstellingen

 

1. De vereniging heeft ten doel de ondersteuning van initiatieven voor de oprichting van scholen en de verbetering van het onderwijs in Haïti volgens de normen van het Haïtiaanse ministerie van onderwijs. De vereniging verwerft middelen voor de bouw en de inrichting van scholen en het geven van onderwijs. 2. Het accent ligt op het aanbieden van onderwijs aan zowel meisjes als jongens, met speciale aandacht voor gehandicapten. 3. De vereniging heeft bovendien ten doel algemene steun te geven aan La Fondation L’École Verte d’Haïti in Haïti, een lokale stichting die zich inzet voor de bevordering van onderwijs en werkgelegenheid in Haïti.

 

OVERZICHT PROJECTEN VAN DE VERENIGING

 

Schoolproject in Grand Goâve

 

Het project voor de bouw van een schoolgebouw voor 200 kansarme kinderen in Petit Paradis. De lessen worden nu gegeven in tijdelijke voorzieningen. De toekomstige school zal bestaan uit twee hoofdgebouwen met bijgebouwen die op twee verschillende terreinen gelegen zijn. De sectie basisonderwijs wordt gebouwd op een terrein van 2500 m2 in Grand-Goâve en het gebouw voor de sectie voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen op een terrein van 1,5 hectare in Petit Paradis. Het schoolgebouw wordt opgezet volgens het concept van Earthship. De bedoeling is dat al het materiaal voor de bouw van de school uit de omgeving wordt gehaald en dat de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen zoals zon en biomassa. Bij de bouw zal de lokale bevolking zoveel mogelijk worden betrokken. Stand van zaken De kinderen in Grand-Goâve krijgen nu les dankzij de inzet L’École Communautaire la Renaissance in Grand-Goâve, een groep jongeren die een denktank hebben opgericht voor het verbeteren van de kansen van kinderen. Er zijn op dit moment te weinig middelen om de bouw te kunnen starten. Doordat het merendeel van de mensen uit de omgeving analfabeet is, kon er niet aan de voorwaarden van subsidiegevers om goed onderbouwde aanvragen op papier te zetten, worden voldaan. Hierdoor is het project gestagneerd. Er staan 2 waterputten en een noodgebouwtje. Het accent ligt nu op continuering van het onderwijs aan de 200 kansarme kinderen. De vereniging geeft financiële steun aan La Fondation L’École Verte d’Haïti die de voortzetting van onderwijs zoveel mogelijk steunt.

 

Schoolproject ECOFA in Pétionville

 

Gemeenschapschool ECOFA is officieel in 2007 gestart gegaan en heeft drie kleuterklassen en negen klassen in de basisschool. Het nieuwe schooljaar is begonnen met totaal 480 inschrijvingen, van de kleuterklas tot het 6e leerjaar. De school heeft op dit moment te maken met heel veel moeilijkheden: er wordt lesgegeven in een tent en de zonnepanelen leveren te weinig energie op. Er is geen aansluiting op elektriciteitsnet en er zijn onvoldoende leermiddelen zoals computers beschikbaar. De lessen vinden in de ochtend plaats. In de namiddag en in het weekend worden beroepsopleidingen voor kok, bakker en informaticus gegeven. Voor de lessen in de kleuterklas werd gekozen voor de Montessorimethode. Voor de basisschool volgt ECOFA het leerplan van het Haïtiaanse Ministerie van onderwijs. De kinderen van ECOFA worden gevonden door huisbezoeken en straathoekwerk. De school functioneert dankzij materiële en financiële schenkingen en de vrijwillige betrokkenheid van vrienden en het personeel van FAVAJ, een lokale organisatie voor gemeenschapsontwikkeling.

 

SOLITAIR, een stand-alone werk-unit met computers + zonnepanelen

 

Om in de groeiende behoefte aan duurzaam opgewekte elektriciteit en computers in Haïti te voorzien ontwikkelt de vereniging thans het project SOLITAIR. De bedoeling is een werk-unit te ontwerpen die geheel los van de lokale infrastructuur kan functioneren. Het betreft bijvoorbeeld een container met zonnepanelen, draadloze verbinding met een beschikbaar netwerk, computers, een printer, energieopslag en een veilige bergruimte voor de leermiddelen. De werk-unit dient lokaal te kunnen worden gebouwd en onderhouden. De vereniging ontwikkelt het project SOLITAIR samen met Coöperatie Bergen Energie in Nederland. Stand van zaken De vereniging en haar partner ontwikkelen het project thans op papier in overleg met La Fondation L’École Verte d’Haïti. De bedoeling is een eerste SOLITAIR in 2014 te kunnen bouwen voor de school ECOFA in Pétionville.

 

Herbebossing met Macadamia

 

De academica-boom groeit van af een hoogte van 500 m. De herbebossing is een project van La Fondation L’École Verte d’Haïti . Er is een begin gemaakt met de kweek van de bomen in Fontamara en Kenskoff. Het kweken van de eerste zaailingen is geslaagd. Binnenkort hoopt men deze te kunnen uitzetten in het binnenland bij diverse herbebossing projecten. Men overweegt hiervoor een coöperaties van lokale arbeiders op te zetten. Men wil op drie locaties het project realiseren: bij Fontamara, Port-au-Prince (provincie west), Ka-Blain, Kenskoff (provincie west), en l’Île de la Gonave (provincie west). Hiervoor zijn ook drie kwekerijen (serres) nodig waarin men tevens eigen bloemen, fruiten en groeten produceren. Stand van zaken De vereniging steunt La Fondation L’École Verte d’Haïti die lokaal het project ondersteunt.

 

Jeep voor La Fondation Lécole Verte t.b.v. Macadamia-projecten

 

De macadamia-boom groeit van af een hoogte van 500 m. Het wegennet in Haïti is niet goed verzorgd en vaak zijn de locaties nauwelijs bereikbaar door het ontbreken van wegen. La Fondation L’École Verte d’Haïti heeft geen eigen vervoermiddelen. Een Jeep huren kost US$ 120 per dagen om de drie locaties te bezoeken is US$ 1080 per maand nodig. De Fondation wil graag kunnen beschikken over een eigen Jeep. Stand van zaken De vereniging steunt La Fondation L’École Verte d’Haïti die lokaal het project wil uitvoeren.

 

Auberge Rose Laurent – Michaud in Port au Prince

 

De vereniging steunt de lokale organisatie FAVAJ om het opvanghuis ‘Maison d’accueil Rose Laurent – Michaud’ op te richten. De Auberge (herberg) zal gebouwd worden in Carrefour Feuilles een sloppenwijk van Port au Prince. Het project beoogt leef- en werkruimte te bieden aan personen met een zware handicap. Het kavel is 600 m² groot en het te bebouwen oppervlak is 200 m². Het gebouw krijgt vier etages met een totaal vloeroppervlak van 650 m². Er komen zes slaapkamers voor de bewoners met naastgelegen badkamers, een ruimte voor paramedische zorg, een keuken, een opslagruimte, een wasruimte, werkplaatsen, extra slaapkamers met badkamers en een recreatiezaal met bibliotheek. In totaal zal de Auberge leefruimte bieden aan 12 jongeren (intern) en 12 verzorgers (extern). Stand van zaken De vereniging geeft financiële steun aan La Fondation L’École Verte d’Haïti die het project lokaal samen met VAVAJ vormgeeft.

 

Financiële verantwoording

 

Jaarlijks, begin juni, wordt een verslag gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij wordt ook een balans gevoegd die is opgemaakt door een externe financiële adviseur. Het verslag en de balans wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering (meestal in juni) besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De balans per 31-05-2015 kunt u hier bekijken.

 

Direct naar contact Naar facebook Naar Nieuws Blog